Gemeente continueert werkzaamheden aan verkeersknelpunten


Oldenzaal – Veiligheid in het verkeer is belangrijk voor alle bewoners en bezoekers van Oldenzaal. Daarom heeft het college in maart van dit jaar een prioriteitenlijst gemaakt met verkeersknelpunten.

Vandaag heeft het college besloten in welke volgorde de knelpunten worden aangepakt, de budgetten hiervoor zijn al beschikbaar gesteld. Dat betekent dat de gemeente nog dit jaar kan starten met herinrichting van het kruispunt aan de Schipleidelaan. Volgend jaar volgen andere verkeersknelpunten. Daarnaast wil het college acht onveilige fietsknelpunten aanpakken. Het college vraagt de raad hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van € 55.000. Een deel daarvan wordt bekostigd met een subsidie van € 20.000 die is toegekend door de provincie Overijssel.

Verkeersknelpunten: voorbereidingen kunnen starten

Nu het besluit over de planning is genomen, zal de gemeente nog in 2019 starten met de voorbereidingen voor de herinrichting van het kruispunt Schipleidelaan. In 2020 beginnen de voorbereidingen voor de werkzaamheden aan 6 andere belangrijke knelpunten: herinrichting van de Kloosterstraat, realiseren van een nieuwe bewaakte fietsenstalling in de binnenstad, herinrichting van de Berkstraat en vervanging van de verkeersregelinstallatie (verkeerslichten) op het kruispunt met Spoorstraat, ophogen van het fietspad langs de Oude Rondweg, realiseren van het plateau bij de J. van Burenlaan/Vondellaan/fietspad en realiseren van het dubbelzijdig fietspad langs de tunnel aan de Spoorstraat.

Acht fietsroutes veiliger

De acht fietsknelpunten die de gemeente wil aanpakken, zijn kleinere fietsknelpunten die verspreid liggen over de stad. Waar fietsers nu bij veel kruispunten voorrang moeten verlenen aan autoverkeer, zal dit straks juist worden omgedraaid. Zo kunnen fietsers non-stop over een aantrekkelijke fietsroute in de wijk de weg vervolgen naar de bestemming, zonder voorrang te hoeven verlenen aan autoverkeer. Door de knelpunten tegelijk aan te pakken, maakt de gemeente efficiënt gebruik van de benodigde mankracht.

Waar en waaraan wordt er gewerkt?

Zodra de raad het gevraagde krediet van € 55.000 toekent, kunnen ook deze werkzaamheden starten. Het gaat om de volgende knelpunten (en oplossingen):

Kruispunt Hyacinthstraat / Primulastraat: beter regelen van de voorrang door een stopstreep
Fietspad Sportlaan: voorrangswijziging, fietsers krijgen voorrang
Fietspad De Kalder: voorrangswijziging, fietsers krijgen voorrang
Fietspad Morslaan: voorrangswijziging, fietsers krijgen voorrang
Delagoslaan: beter faciliteren fietsvoorzieningen
Kruispunt Seinelaan/fietspad: voorrangswijziging, fietsers krijgen voorrang
Fietspad Hoge Esweg: voorrangswijziging, fietsers krijgen voorrang
Fietspad Zevenblad: voorrangswijziging, fietsers krijgen voorrang.
Overzichtskaart

Meldingen blijven doorgeven

Met deze werkzaamheden verwacht het college dat Oldenzaal veiliger en beter bereikbaar wordt. Maar verkeerssituaties kunnen veranderen en daarom roept het college inwoners op om meldingen te blijven te doen van situaties in de stad die zij onveilig vinden. Deze meldingen kunnen op termijn leiden tot aanpassing of aanvulling van de prioriteitenlijst. Voor meldingen kunt u bellen met de gemeente (0541) 58 81 11 of uw melding doorgeven via de BuitenBeter-app.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!