Basisscholen in Oldenzaal sluiten Global Deal met de Gemeente


Alle basisscholen in Oldenzaal hebben donderdag 10 oktober samen met de gemeente een ‘Global Deal’ gesloten. In de Global Deal staat hoe de basisscholen, onder andere met hulp van de gemeente, een bijdrage kunnen leveren aan een groen, gezond en duurzaam Oldenzaal.

Vandaag is de Dag van de Duurzaamheid. Een mooi moment om de Global Deals te ondertekenen. In de raadzaal ontving wethouder Evelien Zinkweg vertegenwoordigers, directies en een aantal kinderen van alle basisscholen uit Oldenzaal. Uiteraard mochten óók de leerlingen zelf een handtekening zetten.

Global Goals gemeente
De gemeente Oldenzaal wil een duurzame en gezonde gemeente zijn met zorg voor de inwoners van nu en in de toekomst. Het onderwijs speelt daarin een belangrijke rol. De gemeente Oldenzaal wil graag samen met het basisonderwijs aan de slag om op verschillende manieren bij te dragen aan de Global Goals. Oldenzaal is namelijk sinds kort een Global Goals gemeente. De Global Goals zijn duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die zijn vastgesteld door de Verenigde Naties.

Wat houden de Global Deals in?
In het klein kunnen we hier samen een bijdrage aan leveren door onder meer energie te besparen, beter om te gaan met afval en te leren over de natuur en het milieu waarin we leven. De jeugd heeft de toekomst en daarom sluit de gemeente in samenwerking met Twente Milieu, De Höfte en Energy challenges Global Deals met de basisscholen in Oldenzaal. De scholen kunnen hierbij kiezen om actief afval te gaan scheiden waarbij ze lespakketten en minicontainers krijgen van Twente Milieu. Ook kunnen ze kiezen om gebruik te maken van de lespakketten over natuureducatie van de Höfte. En ze kunnen als school met het project Energy challenges (lespakketten en een energiemonitoringssysteem) 10% energie besparen. Het doel is om kinderen bewust te maken van het belang van een duurzame samenleving.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!