Bestemmingsplan voor de herontwikkeling van Centrum de Thij

Nadat eind december 2018 het startsein werd gegeven voor de herontwikkeling van Centrum de Thij, hebben de ontwerp- bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Albert Heijn Supermarkt zes weken lang ter inzage gelegen. Begin februari heeft de gemeente een drukbezochte informatieavond georganiseerd waarin de plannen werden toegelicht. Het college stelt de raad nu voor om het bestemmingsplan Centrum de Thij vast te stellen. Vanavond komt het bestemmingsplan aan de orde tijdens het Politiek Forum om 19.30 uur. Ook stelt het college de raad voor om het benodigde krediet van € 1.870.000 voor de herinrichting van de openbare ruimte rond het winkelcentrum beschikbaar te stellen.

Met de herontwikkeling zal Centrum de Thij weer een warm kloppend hart van de wijk worden met een eigen identiteit, uniek voor Oldenzaal, bereikbaar en aantrekkelijk voor iedereen. De herontwikkeling houdt onder meer in dat de Albert Heijn supermarkt aan de Johanna van Burenlaan wordt gerenoveerd en uitgebreid en dat er een nieuw bouwblok wordt gerealiseerd met woon-zorgvoorzieningen of maatschappelijke voorzieningen. Verder zorgt de gemeente voor de herinrichting van het openbaar gebied waarbij er een aantrekkelijk voorplein en groenvoorzieningen worden gecreëerd, er een forse uitbreiding plaatsvindt van de parkeermogelijkheden en het gebied achter de winkels opnieuw wordt ingericht. Ook zal herinrichting van een deel van de Johanna van Burenlaan plaatsvinden en zal er meer groen komen in het woongebied aan de binnenzijde van de Willem Dingeldeinstraat.

Ingediende zienswijzen
Op de ontwerp-omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt zijn geen zienswijzen ingebracht. Het ontwerp-bestemmingsplan leverde vier zienswijzen op die door omwonenden naar voren zijn gebracht. Eén zienswijze richt zich op de aanleg van een tweede milieupleintje achter de aan de Peterskamplaan gelegen woningen, waarvan betrokkenen overlast vrezen. Het college heeft besloten om de locatie voor het tweede milieupleintje nog niet definitief aan te wijzen, maar dat pas te doen na overleg met de omwonenden.

De andere drie zienswijzen richten zich op het nieuwe bouwblok tussen de woningen aan de Johanna van Burenlaan en Willem Dingeldeinstraat. Betrokkenen vrezen dat de realisatie hiervan negatieve gevolgen heeft voor hun woonomgeving. Het college heeft besloten om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de bezwaren tegen het nieuwe bouwblok door een verplichte oriëntatie van de woningen op het westelijk gelegen parkeerterrein en het oostelijk gelegen oostelijk groen in het bestemmingsplan op te nemen, het maximale aantal (zorg)woningen terug te brengen van 24 tot 16 en het bouwblok met ongeveer 15 meter in te korten. De verkleining van het bouwblok heeft een verhoging van de kosten voor de herinrichting van de openbare ruimte als gevolg. Het college heeft besloten om voor deze hogere kosten een bijdrage van € 30.000 uit de Reserve Wonen en Stedelijke Vernieuwing beschikbaar te stellen.

Planning
De omgevingsvergunning voor de renovatie en uitbreiding van de Albert Heijn supermarkt wordt verleend nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld. Planning is dat de uitvoering van de herontwikkeling Centrum de Thij medio 2019 kan starten.

Meer informatie is te vinden op www.oldenzaal.nl/centrumdethij

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!