Oldenzaal
info@OogOpOldenzaal.nl

Categorie: Zuid-Berghuizen

FC Berghuizen

De voetbalclub is opgericht in 1947 en vervult sindsdien een belangrijke rol in de wijk Berghuizen.

Zuid-Berghuizen

Zuid-Berghuizen is een wijk in het zuiden van Oldenzaal. De wijk ligt ten zuiden van het stadscentrum, waarvan het middels de spoorlijn Hengelo – Bad Bentheim wordt gescheiden. De wijk heeft een groen karakter. In het centrum van de wijk ligt een winkelcentrum. In het winkelcentrum kan men terecht voor alle dagelijkse levensbehoeften. Andere basisvoorzieningen …

Mariakerk

Op 3 november 1952 werd de heer Sluymer als architect benoemd voor het ontwerp van de Mariakerk. Op 15 oktober 1953 werd gestart met de bouw. Uiteindelijk op 15 juli 1955 werd de kerk door de aartsbisschop van Utrecht Mgr. Alfrink plechtig geconsacreerd. Het ijzeren smeedwerk: communiebanken, altaarkruis, kandelaren en godslamp werd vervaardigd en geleverd …

De Stakenbeek

De Stakenbeek is een beek in Oldenzaal, die ontspringt in het natuurgebied Boerskotten en voor het grootste gedeelte door de wijk Zuid-Berghuizenloopt. Een paar kilometer verder loopt de Stakenbeek door het industriegebied Hazewinkel. Buiten de bebouwde kom heeft de beek de naam Jufferbeek, in het gelijknamige natuurgebied. Verder gaat er een klein stroompje naar een …