College van B&W ambieert meer woningen in Oldenzaal

Oldenzaal – Het college van B&W heeft de Strategische Woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 opgesteld. Hierin is aangegeven hoe Oldenzaal omgaat met haar woonopgaven. De nieuwe huishoudensprognoses (PRIMOS) en de Regionale Woonagenda Twente laten zien dat het aantal huishoudens in Oldenzaal de komende tien jaar nog meer stijgt. Het college ambieert daarom om nog eens 400 extra woningen te realiseren.

In de eerste helft van 2020 is onderzoek gedaan naar de woonbehoefte en de ontwikkelingen op de Oldenzaalse woningmarkt. Op basis van deze resultaten is de Strategische Woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 opgesteld. Hierin staat dat het college wil inzetten op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens. Ook is een toename van het aantal plannen met levensloopbestendige koopwoningen gewenst. Uit de woonprogrammering blijkt dat de toekomstige woningbouwplannen voorzien in de behoefte aan meer woningen, zo’n 600 woningen, tot 2030.

Regionale opgave

Daar komen nog eens 400 extra woningen bij als het aan het college van B&W ligt. De prognoses voor de huishoudensontwikkeling in Oldenzaal zijn in de tweede helft van 2020 geactualiseerd en naar boven bijgesteld. Ook de Regionale Twentse Woonagenda van de provincie Overijssel gaat uit van een forse nieuwbouwambitie. Het college ambieert daarom extra woningen te realiseren voor deze regionale opgave. Hierover dient in de loop van het jaar overleg plaats te vinden met de provincie en de overige Twentse gemeenten.

Afstemming met woonpartijen

Om de woonprogrammering uit te kunnen voeren is samenwerking met veel partijen nodig in verschillende samenwerkingsverbanden, zoals inwoners, WBO, Blij Wonen, zorgpartijen, ontwikkelaars en makelaars. Dit is ook nu al goed zichtbaar in de diverse initiatieven die er zijn op het gebied van wonen en zorg en de transformatie van bestaand vastgoed in de binnenstad en de wijken van Oldenzaal. De woonprogrammering wordt binnenkort op een politieke avond aan de raad voorgelegd.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!