Energietoeslag voor inwoners met een laag inkomen

De energieprijzen zijn flink gestegen. Steeds meer huishoudens kunnen de energierekening maar moeilijk betalen. Het Rijk stelt extra geld beschikbaar om dit te compenseren. Huishoudens met een laag inkomen komen in aanmerking voor een eenmalige toeslag van € 800 per huishouden. Om de hoge energiekosten te compenseren kunnen huishoudens met een lager inkomen eenmalig een toeslag aanvragen van € 800. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de energietoeslag.

Voorwaarden

Om voor de toeslag in aanmerking te komen moet aan in ieder geval twee voorwaarden worden voldaan:

de aanvrager heeft een contract bij een energieleverancier;
het inkomen is niet hoger dan € 1.244,54 per maand (voor een alleenstaande of alleenstaande ouder) of € 1.777,92 per maand (voor een echtpaar);
hebt u de AOW-leeftijd bereikt? Dan gelden de volgende grensbedragen: € 1.382,89 per maand (voor een alleenstaande of alleenstaande ouder) en €1.872,49 per maand (voor een echtpaar).
Voor sommige mensen geldt dat zij de toeslag automatisch betaald krijgen. Anderen moeten eerst een aanvraag indienen.

Automatische betaling van de toeslag

Huishoudens die – op 1 maart 2022 – een uitkering ontvingen van de gemeente (PW, IOAW, IOAZ of BBZ) ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor geen aanvraag in te dienen. Voor Oldenzaal gaat het hierbij om circa 400 huishoudens. De toeslag wordt midden april overgemaakt.

Hierbij geldt een uitzondering. Wie een verlaagde uitkering ontvangt omdat hij/zij met meer mensen in één huis woont (zgn. kostendelersnorm) heeft mogelijk wel recht op de toeslag. Voor deze groep wordt de toeslag echter niet automatisch uitbetaald. Huishoudens uit deze groep kunnen een aanvraag indienen. Zij hebben recht op de toeslag als het contract met de energieleverancier op hun naam staat. Inwoners die jonger zijn dan 21 jaar hebben volgens de regeling geen recht op deze toeslag.

Aanvragen

Inwoners die geen uitkering van de gemeente Oldenzaal ontvangen, maar wel een laag inkomen hebben, komen in aanmerking voor de toeslag als zij een energiecontract op hun naam hebben. Bijvoorbeeld inwoners met een lage WW- of AOW-uitkering of lage arbeidsinkomsten.

Vanaf 11 april kunnen zij hiervoor een aanvraag indienen op de gemeentelijke website. Dit kan tot en met 31 oktober 2022.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!