Gelderman Stichting ontvangt de gouden erepenning

Oldenzaal – Op donderdag 4 november 2021 reikte burgemeester Patrick Welman de gouden erepenning met bijbehorende oorkonde uit aan de Gelderman Stichting. De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumviering ter ere van het 100 jarig bestaan van de stichting. De uitreiking van de erepenning had eigenlijk vorig jaar ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van Gelderman Stichting al moeten plaatsvinden, maar vanwege de coronamaatregelen kon dat toen niet doorgaan.

De gouden erepenning kan door het college van B&W worden toegekend aan personen, verenigingen of stichtingen. Als blijk van waardering en respect voor de grote verdiensten voor de Oldenzaalse gemeenschap.

Inzet en verdiensten

Op 4 oktober 2020 bestond de Gelderman Stichting precies 100 jaar. De naam Gelderman en Oldenzaal is sinds de oprichting in 1865, door H.P. Gelderman & Zonen (HPG), onlosmakelijk met elkaar verbonden. H.P. Gelderman & Zonen was een geïntegreerde textielonderneming (katoenverwerking, spinnen, weven, weefselveredeling en verven) en moest na verschillende crisissen te hebben doorstaan in 1981 haar poorten sluiten.
In 1920 stelde H.P. Gelderman 100.000 gulden voor een overdekt bad- en zweminrichting beschikbaar. Al snel werd besloten dit bedrag in een stichting onder te brengen, de Stichting voor Ontwikkeling en Ontspanning (SOO). Later werd nog eens 104.000 gulden toegevoegd en vanaf 1947 schonk de HPG jaarlijks 100.000 gulden aan de stichting. In hetzelfde jaar droeg de onderneming het Landgoed Kalheupink en het Arboretum Poortbulten over aan de stichting. De SOO stelde zich ten doel: ‘bevorderen van de ontwikkeling van de bevolking van Oldenzaal en omgeving en het scheppen van gelegenheid tot geestelijke en lichamelijke ontspanning’.
In 1979 werd de naam Stichting voor Ontwikkeling en Ontspanning gewijzigd in de Geldermanstichting. Het kapitaal van de stichting is in de loop van de jaren gegroeid door schenkingen, huuropbrengsten, verkoop van stukken grond en ontvangen rente. De stichting heeft nog steeds hetzelfde doel en verleent, naast het onderhoud van haar bezittingen, diverse bijdragen aan het sociale, culturele en sportieve leven in Oldenzaal en omgeving. Daarnaast zijn zij medeorganisatoren van o.a. “De dag van het park” en de Oldenzaalse midzomernacht.

Positief effect op leefbaarheid van de stad

Zonder de financiële ondersteuning van de Geldermanstichting zouden vele activiteiten van verschillende verenigingen en stichtingen niet hebben plaatsgevonden. Het stadsbestuur van Oldenzaal vindt dat de ondersteuning van de Geldermanstichting aan de diverse organisaties en het beheer van het Landgoed Kalheupink de leefbaarheid van de stad Oldenzaal en haar omgeving ten goede komen. Daarom wil zij waardering, dankbaarheid en respect uitspreken door het toekennen van de gouden erepenning van de stad Oldenzaal.

Zilveren én gouden erepenning

Bij het 75 jarig jubileum werd al aan de stichting de zilveren erepenning van de stad Oldenzaal uitgereikt. Omdat de stichting haar activiteiten voor Oldenzaal en omgeving op een bijzondere wijze heeft voortgezet, mag ook bij het 100-jarig bestaan een blijk van waardering van het stadsbestuur niet ontbreken.

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!