Gemeente beloont vier initiatieven voor wonen en zorg


Oldenzaal – Vier initiatiefnemers ontvangen elk een bijdrage van € 5.000,00 om hun idee op het gebied van wonen en zorg verder te brengen. Met deze bijdrage wil de gemeente ontwikkelingen op dit gebied stimuleren, zodat senioren en mensen met een beperking een fijn thuis in Oldenzaal kunnen blijven vinden. De gemeente deed in mei de oproep om met ideeën te komen.

Achter de vier beloonde initiatieven zitten opvallend vaak samenwerkingen. Zorgfederatie Oldenzaal wil, samen met WBO, een haalbaarheidsonderzoek doen naar een nieuw woonconcept in Oldenzaal. Ook Impuls en Zorgfederatie Oldenzaal willen onderzoek doen en wel naar ontmoetingsactiviteiten in de Industrieel, het in aanbouw zijnde complex met levensloopbestendige sociale huurwoningen in Zuid-Berghuizen. Noabershof Olnzl heeft het initiatief genomen voor de realisering van een Knarrenhof in de Thij. Tot slot hebben Zorggroep Sint Maarten en Impuls het idee “Techniek in de wijk” omarmd. Zij willen dat er meer aandacht komt naar de inzet van zorgtechnologie in de wijk.

Bijdrage van de provincie

Voor de uitvoering van dit programma heeft de provincie Overijssel de gemeente eerder dit jaar een bijdrage van € 50.000,00 toegekend. Hiervan heeft de gemeente € 20.000,00 gereserveerd voor de genoemde 4 initiatieven. Per initiatief stelt de gemeente maximaal een bijdrage van € 5.000,00 beschikbaar.

Aantrekkelijk wonen voor iedereen

Het college van B&W wil dat Oldenzaal een aantrekkelijke woonplaats is en blijft voor iedereen. De komende jaren zal de vraag naar woningen in combinatie met zorg toenemen. De gemeente wil hieraan – samen met partners – aandacht besteden, omdat we in Oldenzaal met het bestaande aanbod niet aan deze vraag zullen kunnen voldoen. Daarom is eerder al het programma ‘Wonen en Zorg 2019-2022’ opgesteld. De te belonen initiatieven leveren elk hun bijdrage aan één van de speerpunten van het programma, namelijk: (1) verbetering van het woningaanbod, (2) zelfstandig wonen, (3) woonomgeving en (4) zorg en ondersteuning.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!