Gemeente gaat in 2020 de eikenprocessierups preventief bestrijden met nematoden


De overlast van de eikenprocessierups in Oldenzaal was dit jaar ongekend. Het aantal besmette eiken in Oldenzaal was in 2018 al groot, maar is in 2019 zelfs meer dan verdrievoudigd. Het college heeft besloten om in 2020, naast de traditionele wegzuigmethode, ook preventief te gaan bestrijden met nematoden.

Tot nu toe werd er in Oldenzaal altijd bewust bestreden via de mechanische wegzuigmethode. Dit jaar bleek de overlast, de risico’s voor de volksgezondheid en de kosten echter zo enorm, dat deze methode alleen niet meer toereikend is. Bovendien is de wegzuigmethode niet preventief, omdat deze pas wordt toegepast als de rupsen (met brandharen) al massaal aanwezig zijn. Omdat verwacht wordt dat de overlast ook in 2020 weer groot zal worden, zal naast de traditionele wegzuigmethode ook preventief bestreden worden door de inzet van nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine wormpjes (aaltjes) die rond april worden verspoten over de gehele boomkroon en die zorgen voor infectie van de rupsen waardoor 70-100% vroegtijdig afsterft. Een naar verwachting effectieve manier van preventief bestrijden. In de Programmabegroting 2020 wordt voor de bestrijding in totaal €106.148 opgenomen.

Prioriteitsgebieden
De nematoden zullen alleen worden ingezet op de zogenaamde Prioriteit 1 gebieden: scholen, speelplaatsen, gezondheidscentra en locaties met een hoge concentratie mensen in het algemeen. Bij de Prioriteit 2 en 3 gebieden – dit zijn drukke voet- en fietspaden, nesten boven tuinen/woningen, parken, doorgaande wegen en overige locaties in stedelijk gebied – wordt de overlast bestreden door het wegzuigen van de nesten. Naar verwachting zal de gemeente Oldenzaal komend jaar weer de handen vol hebben aan het onder controle krijgen van de prioriteitsgebieden. Daarom krijgen de Oldenzaalse industrieterreinen en het buitengebied een lagere prioriteit.

Biodiversiteit en doorbreken van monoculturen
Het is vanzelfsprekend dat er in de komende jaren geen nieuwe eiken worden aangeplant. Daarnaast toont onderzoek aan dat duurzaam investeren in biodiversiteit, altijd loont in de strijd tegen de eikenprocessierups. De gemeente zal dan ook in 2020 blijven investeren in bloemrijk gras en een variabele inzet van plant-, boom- en struiksoorten. Ook zal ingezet worden op het doorbreken van monoculturen. Hiermee wordt het door de gemeente gecontroleerd (uit)dunnen van eikenlanen, -groepen en –houtwallen bedoeld. Uiteraard alleen op locaties waar dat redelijkerwijs kan of toch al nodig was om het gewenste eindbeeld te verkrijgen. Daarbij wordt zoveel mogelijk ingezet op het ‘boom voor een boomprincipe’: de verwijderde eiken worden vervangen door een gevarieerde aanplant van nieuwe bomen of struiken.

Maaibeleid
Tot slot is er winst te behalen via het gemeentelijk maaibeleid. Oldenzaal kent een aantal grasweiden of parken waar eikenbomen groepsgewijs voorkomen. In 2020 zullen de maaimachinisten op dit soort plekken gaan werken met veiligheidsbuffers rondom eiken. Dit betekent dat onder eiken(groepen) minder zal worden gemaaid. Dit nuanceverschil in maaibeleid werkt kostenbesparend, draagt bij aan biodiversiteit, gaat verspreiding tegen en is veiliger voor de machinisten. Vanzelfsprekend zal het overeengekomen B-niveau gelden voor de resterende delen.

Nieuwe werkelijkheid
Het is belangrijk te realiseren dat de eikenprocessierups waarschijnlijk nooit helemaal zal verdwijnen uit ons straatbeeld. In feite is er, mede als gevolg van de klimaatverandering, een nieuwe werkelijkheid ontstaan.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!