Gemeente Oldenzaal geeft promotie van Oldenzaal prioriteit

De gemeente vindt het belangrijk dat Oldenzaal levendig en aantrekkelijk is en blijft en dat we dat ook uitdragen met elkaar. Het onderscheidende Oldenzaalse karakter staat hierbij voorop. Om de samenwerking te versterken tussen de partijen die zich bezighouden met de promotie van Oldenzaal en daardoor het effect te vergroten van de algehele promotie van Oldenzaal, is er gekozen om de budgetten voor de marketing en promotie van de stad te bundelen en onder te brengen bij Oldenzaal Promotie. Oldenzaal Promotie heeft een plan gemaakt voor de komende tijd, waaruit blijkt dat de huidige budgetten van Oldenzaal Promotie niet toereikend zijn. Om die reden heeft het college besloten om de reeds gereserveerde bedragen toe te kennen aan Oldenzaal Promotie.

De gemeenteraad wordt voorgesteld dit mee te nemen in de decembernota.
Oldenzaal Promotie kan met dit budget verder aan de slag met binnenstadmanagement, de promotie en marketing en evenementencoördinatie van Oldenzaal. Om zo Oldenzaal nog beter op de kaart te zetten, meer bezoekers naar Oldenzaal te trekken en de economische groei van Oldenzaal te stimuleren. Dit wil Jeff van den Biggelaar, de directeur-bestuurder van Oldenzaal Promotie, doen door ‘de Glimlach van Twente’ verder uit te werken en dit samen met alle partners op de kaart te zetten. Oldenzaal Promotie zet daarnaast in op meer coördinatie en vernieuwing, het aanjagen van een betere samenwerking in de (binnen)stad, het trekken van nieuwe ondernemers naar de binnenstad en het ondersteunen van organisatoren bij evenementen.

Het college steunt de ambitie van Oldenzaal Promotie
Oldenzaal Promotie heeft haar ambitie en de financiële consequenties die daarbij horen inzichtelijk gemaakt. Het college van B&W vindt dat de ambitie van Oldenzaal Promotie gedragen moet worden door de partners in de stad en snapt dat dit tijd en geld kost. De noodzaak tot actieve marketing om Oldenzaal op de kaart te zetten is groot, maar de financiële mogelijkheden daartoe zijn beperkt. Zowel bij ondernemers als de overheid. De gemeente staat voor een grote bezuinigingsopgave, waarbij in principe geen ruimte is voor zogenaamd “nieuw beleid”.

Het college ziet de noodzaak en toegevoegde waarde van de plannen van Oldenzaal Promotie voor de Oldenzaalse samenleving en wil in deze fase wel een voortrekker zijn, door de ambitie te ondersteunen en Oldenzaal Promotie extra budget toe te kennen. Daarom stelt het college voor om, naast de jaarlijkse subsidie van € 84.299 voor informatievoorziening en gastheerschap, in 2021 € 40.000 beschikbaar te stellen voor binnenstadmanagement en € 75.000 voor marketing en promotie. Daarnaast stelt de gemeente €10.000 beschikbaar per jaar voor evenementencoördinatie in de komende 2 jaar. Het betreft hier budgetten die al bij de gemeente voor dit doel beschikbaar zijn. Het verzoek van Oldenzaal Promotie was om een grotere financiële bijdrage te leveren. Maar volgens het college is het voornoemde op dit moment een passende bijdrage. Voor de jaren daarna moet mede op basis van de behaalde resultaten, opnieuw een integrale afweging gemaakt worden welke bijdrage passend is.

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!