Gemeente trots op vele kunst- en cultuurinitiatieven Oldenzaal


In Oldenzaal is er voor iedereen veel te doen op het gebied van kunst en cultuur. Naast de dagelijkse activiteiten bij de culturele instellingen als Stadstheater De Bond, de bibliotheek, Kaliber Kunstenschool en de Oldenzaalse musea zijn er in het afgelopen half jaar veel nieuwe culturele projecten opgezet en uitgevoerd. De gemeente is trots op de initiatieven en constateert dat het subsidieplafond 2019 van de subsidieregeling Cultuurparticipatie nu al is bereikt.

Subsidieverlening

Om culturele activiteiten in Oldenzaal te stimuleren heeft de gemeente middelen beschikbaar in de vorm van subsidies. Verschillende culturele projecten en activiteiten hebben in het afgelopen jaar een financiële bijdrage ontvangen. Bijvoorbeeld het Korte filmfestival met daaraan gekoppeld een educatief project met het Twents Carmel college, het Paltival en de Geert Christenhusz Theaterprijs. Het aantal uitgevoerde projecten en activiteiten was in de afgelopen periode zo groot dat het vooraf vastgestelde subsidieplafond 2019 van € 17.250,00 al is bereikt. Dit betekent dat er voor het kalenderjaar 2019 geen subsidies meer kunnen worden gehonoreerd omdat er geen middelen meer beschikbaar zijn.

Trots en waardering

Burgemeester Patrick Welman is trots op de initiatieven in de stad Oldenzaal. “Ik heb enorm veel waardering voor alle vrijwilligers en professionals die zich met zoveel enthousiasme en passie inzetten om steeds weer aantrekkelijke kunst en culturele activiteiten op te zetten. Bijna elke week is er wel iets te doen, voor jong en oud. Dit maakt Oldenzaal tot een plezierige stad om in te wonen en te werken.”

Rol cultuur in samenleving

In de onlangs vastgestelde visienota cultuur benadrukt de gemeente de integrale rol van kunst en cultuur in de samenleving. Erfgoed en monumenten zijn van belang voor de beleving en profilering van de binnenstad. En samen culturele activiteiten beleven als muziek of schilderen draagt bij aan een positief gevoel en sociale cohesie. De gemeente wil dit blijven stimuleren en roept iedereen op creatief te zijn, verbindingen te zoeken en nieuwe activiteiten te bedenken. Vanaf 1 januari 2020 is er weer opnieuw cultuurbudget beschikbaar om dit met incidentele subsidie te ondersteunen. Meer informatie hierover kunt u vinden via https://www.oldenzaal.nl/subsidies

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!