Gemeenteraad Oldenzaal stelt begroting 2020 vast

Oldenzaal – Maandag 11 november heeft de gemeenteraad van Oldenzaal de begroting gewijzigd vastgesteld voor 2020. Alle partijen stemden voor. Hiermee heeft de gemeenteraad een belangrijk besluit voor Oldenzaal genomen over de gemeentelijke inkomsten en uitgaven voor het komende jaar.

Via moties is extra aandacht gevraagd voor met name het sociaal domein en de dienstverlening van de gemeentelijke organisatie.

De programmabegroting, de bijdragen van de fracties, alle moties en amendementen zijn terug te vinden op de website van de Gemeente Oldenzaal

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!