Herstelplan corona voor het versterken van het sociaal domein in Oldenzaal

Oldenzaal – Corona en de coronamaatregelen van de afgelopen periode hebben invloed gehad op ons allemaal. Gezinnen staan of stonden onder druk, eenzaamheid is verder toegenomen, het onderwijs is (tijdelijk) anders vormgegeven en veel jongeren hebben sociaal-emotioneel te lijden gehad onder de coronamaatregelen. Dit is slechts een greep uit de gevolgen in het sociaal domein. Ook in Oldenzaal zijn de maatschappelijke gevolgen hiervan goed merkbaar. Om dit om te buigen en de Oldenzaalse samenleving krachtiger te maken heeft het college van B&W het ‘Herstelplan sociaal domein coronacrisis’ vastgesteld.

Het herstelplan voor het sociaal domein beschrijft de manier waarop de ruim 9 ton aan incidentele compensatiegelden van het Rijk worden ingezet om de negatieve gevolgen van de coronamaatregelen in Oldenzaal om te buigen. Binnen het sociaal domein was het afgelopen jaar de inzet op het gebied van onderwijs, welzijn, zorg en sport vooral gericht op het – binnen de mogelijkheden – door laten gaan van de activiteiten en de zorg voor inwoners. Vanuit het Rijk zijn er voor het opvangen van de extra financiële druk tijdelijke compensatiegelden beschikbaar gesteld.

De gemeente heeft tot op heden vooral acute noodsteun verleend aan organisaties binnen het sociaal domein. Hiervoor blijven we aandacht houden, zeker ook gezien de continu veranderende situatie en maatregelen. Echter, is nu ook de tijd gekomen om samen met partners te werken aan het herstel en de versterking van het domein en daarmee een impuls te geven aan de Oldenzaalse samenleving.

Samen voor een krachtige samenleving

Het plan richt zich op de verschillende gebieden in het sociaal domein, zoals jeugd en onderwijs; werk en inkomen; maatschappelijke ondersteuning en gezondheid. De komende periode wordt er onder andere projecten opgezet rondom schoolmaatschappelijk werk in het onderwijs, het voorkomen van eenzaamheid en het verkleinen van de toegenomen gezondheidsverschillen tussen Oldenzalers als gevolg van de coronamaatregelen. We werken samen met onze partners aan het herstel en uitbouwen van een krachtige samenleving in Oldenzaal.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!