Hulp bij schulden….


Heeft u vragen over schulden? Of wilt u leren hoe u beter met uw geld kunt omgaan? En wilt u daarover praten met één van de consulenten van de Stadsbank? Houd dan rekening met de verandering van het inloopspreekuur van de Stadsbank. Het inloopspreekuur is vanaf 1 november op de dinsdagochtend, van 9 tot 12 uur.

Wilt u liever op afspraak met de consulent praten? Dan kunt u een afspraak maken voor de dinsdagmiddag en woensdagochtend.

Hulp bij schulden
In Nederland hebben naar schatting zo’n 200.000 gezinnen te kampen met problematische schulden. Het hebben van schulden is niet alleen een financieel probleem. Er gaat een bedreiging vanuit voor het totale gezin. Niet alleen de dagelijkse boodschappen maar ook de huisvesting, gezondheid, opvoeding van de kinderen, lidmaatschap van verenigingen en de prestaties op school en werk worden hierdoor negatief beïnvloed.

Voor wie is het bedoeld?
Nederland kent diverse vormen van hulp om problematische schulden te voorkomen of op te lossen. Particulieren moeten eerst proberen gebruik te maken van zogenaamde vrijwillige schuldhulp. Dit betekent dat gezamenlijk met schuldeisers afspraken moeten worden gemaakt om tot een minnelijke betalingsregeling te komen. Dit geldt in principe ook voor zelfstandige ondernemers die in financiële problemen geraken. In de praktijk vinden ondernemers vaak hulp bij een accountant, advocaat of bedrijvenadviseur. Maar soms lukt het niet om op deze manier een oplossing te vinden. De Wet op schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) biedt nog enig perspectief op een schuldenvrije toekomst (wettelijke schuldsanering).

Wet schuldsanering natuurlijke personen
De vrijwillige schuldhulpverlening biedt niet altijd uitkomst. Als u helemaal niets kunt aflossen of de schuldeiser meer wil terug krijgen dan wordt aangeboden, is een minnelijk akkoord onmogelijk. Als alle mogelijkheden om tot een vrijwillige schuldenregeling te komen, zijn mislukt, kunt u via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) alsnog proberen te werken aan een schuldenvrije toekomst.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!