Impuls voor gebied tussen de Graven Es en De Essen


Het gebied tussen de Graven Es en De Essen wordt veiliger, mooier en beter bereikbaar voor voetgangers en fietsers. De afgelopen tijd zijn er verschillende wensen en initiatieven kenbaar gemaakt om de bereikbaarheid, veiligheid en leefbaarheid te verbeteren. Het uitvoeren van deze initiatieven draagt positief bij aan de aantrekkelijkheid van deze wijk. Het college wil graag de verschillende werkzaamheden gelijktijdig uitvoeren en vraagt de raad om hiervoor middelen beschikbaar te stellen.

Welzijns-ommetje
Allereerst wordt er een mooie wandelroute aangelegd in samenwerking met het IVN Oldenzaal en Waterschap Vechtstromen. Dit zogenaamde welzijns-ommetje begint bij natuur- en milieu-educatief centrum De Höfte in het stadspark en gaat via de bergingsvijver aan de Harplaan naar de Wieldraaierlaan/Boerrichterweg en gaat via de Wolbertdijk en Erve Medenboer weer terug naar De Höfte.

Aanleg gecombineerde fiets-voetpaden
Daarnaast wordt de verkeersveiligheid op de Wieldraaierlaan sterk verbeterd door de aanleg van een gecombineerd fiets-voetpad. Verder wordt er tussen de Oude Oldenzaalsestraat en de Wieldraaierlaan een houtwal met een wandelpad aangelegd. Door de aanleg van een gecombineerd fiets-voetpad worden Basisschool De Bongerd en de dependance van De Bongerd maar ook de bushalte aan de provinciale weg N343 veel beter bereikbaar gemaakt.

Planning
Voor de realisatie van het welzijns-ommetje is geen kredietaanvraag bij de raad nodig omdat hiervoor middelen beschikbaar zijn vanuit het budget burgerinitiatieven. De aanleg start daarom nog dit jaar. Voor de overige werkzaamheden vraagt het college in de ‘decembernota’ de raad om reeds gereserveerde middelen beschikbaar te stellen. De uitvoering van deze fiets- en wandelpaden staat vooralsnog gepland in het voorjaar van 2020.

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!