Kansen voor starters op Oldenzaalse woningmarkt in beeld


Wat zijn de kansen en mogelijkheden van jongeren en starters op de woningmarkt in Oldenzaal? Om deze vraag te beantwoorden heeft het college van B&W onderzoek laten doen naar de perspectieven van jongeren en starters op de Oldenzaalse woningmarkt. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Companen. Belangrijkste conclusie is dat er in Oldenzaal voldoende kansen zijn voor jongeren, maar dat deze door landelijke trends op de woningmarkt onder druk komen te staan.

Het onderzoek komt voort uit de prestatieafspraken die het college maakte met woningcorporatie WBO en huurdersvereniging Blij Wonen naar aanleiding van de Woonvisie Oldenzaal (2016). Uit het onderzoek blijkt dat jongeren in Oldenzaal laat op zichzelf gaan wonen. Van de groep 20-24 jarigen is meer dan de helft thuiswonend. Daarmee sluit Oldenzaal aan bij de (landelijke) trend dat jongeren langer thuis wonen, voordat zij op zich zelf gaan wonen. Voor studerende jongeren heeft dit grotendeels te maken met veranderingen in de studiefinanciering, maar ook bij niet-studerende jongeren zijn financiële motieven erg belangrijk. Jongeren die wél op jonge leeftijd Oldenzaal verlaten, verhuizen meestal naar studentensteden.

Jongeren gehecht aan Oldenzaal

Veel Oldenzaalse jongeren zijn gehecht aan hun stad. De meerderheid verhuist binnen Oldenzaal. Jongeren zijn daarbij vooral gericht op het kopen van een woning. Maar in de praktijk kan niet iedereen die keuze maken en zien we dat veel jongeren hun eerste woning in de particuliere en sociale huursector vinden. De prijzen op de sociale huurmarkt in Oldenzaal blijken goed aan te sluiten bij het (lagere) inkomen van deze groep.

De koopmarkt in Oldenzaal is gevarieerd en geschikt voor jongeren, omdat er veel betaalbare huizen worden aangeboden (tot € 200.000). Naarmate het inkomen hoger is, neemt de leencapaciteit toe en behoren woningen boven € 200.000 ook tot de mogelijkheden. Echter, door strengere regelgeving op de hypotheekmarkt hebben koopstarters het niet gemakkelijk, vooral voor alleenstaande jongeren is financiering uitdagend.

Presentatie in politiek forum

De onderzoekers presenteren ook een aantal aanbevelingen, zoals maatregelen om het woningaanbod verder te verbreden, arrangementen gericht op starters als de starterslening, woningtoewijzingsregels in de sociale huursector en verbeteringen in dienstverlening en communicatie. Deze resultaten van het onderzoek en de aanbevelingen worden op maandag 9 september in het politiek forum gepresenteerd. Belangstellenden, in het bijzonder jongeren en starters op de woningmarkt in Oldenzaal, zijn daarbij van harte welkom. Op basis van de bespreking in het forum komt het college later dit jaar met een voorstel voor verbeteringen.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!