Masterplan richt zich op een krachtige samenleving

Gemeente legt masterplan sociaal domein voor aan de gemeenteraad ter besluitvorming. Het masterplan moet zorgen voor verdere transformatie van het sociaal domein en beheersbaarheid van de kosten. Zodat de gemeente Oldenzaal de hulp en ondersteuning kan blijven bieden aan inwoners die dit nodig hebben.

Het masterplan schetst de context van het sociaal domein en beschrijft twee ontwikkelingen, gericht op laagdrempelige, passende ondersteuning dichtbij de inwoner uitgaande van zelfredzaamheid en het anders organiseren van de maatwerkondersteuning. Deze bewegingen moeten de komende jaren de transformatie in het sociaal domein doorzetten en leiden tot beheersbaarheid van de kosten. Door met elkaar, gemeente, partners en inwoners, de dialoog te blijven voeren bouwen we in Oldenzaal aan een kwalitatief en toekomstbestendig sociaal domein.

Ondersteuning dichtbij de inwoner en sturen op zelfredzaamheid
Het beleid van de gemeente Oldenzaal is erop gericht dat Oldenzalers zichzelf kunnen helpen en dat ondersteuning hiervoor laagdrempelig en dichtbij de inwoners georganiseerd wordt. Hierbij is het uitgangspunt dat de gemeente inwoners een passende oplossing kan bieden, binnen de beschikbare middelen. In het masterplan staat ook beschreven dat we in Oldenzaal streven naar een krachtige samenleving, waarin de inwoner meedoet, naar eigen kunnen bijdraagt en waar nodig ondersteund wordt.

Wat verandert er?
Wanneer het masterplan door de gemeenteraad wordt aangenomen richt de gemeente zich de komende jaren op:

meer inzet op preventie;
– strategisch partnerschap met bestaande en nieuwe partners;
– meer ondernemerschap met oog voor verschillende van rollen van de gemeente en
– meer sturing op data en benchmarking: plan, do, check and act.

Dialoog
Het Beleidskader Maatschappelijke Ondersteuning (2012) wordt aangevuld met deze punten. Dit vraagt ook om een nieuwe dialoog, binnen de gemeentelijke organisatie, met huidige en nieuwe partners en natuurlijk met inwoners. Zodat we samen de hulp en ondersteuning kunnen bieden aan inwoners die dit nodig hebben.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!