Meerjarenuitvoeringsprogramma; Efficiënter beheren van de openbare ruimte

Oldenzaal – De gemeente Oldenzaal heeft voor het eerst een meerjarenuitvoeringsprogramma voor de openbare ruimte opgesteld. Aan de hand van dit programma wil de gemeente het beheer van onder andere wegen, rioleringen, en openbare verlichting inzichtelijker, integraler, efficiënter en doelmatiger uitvoeren. Dit betekent dat er nog beter opgelet wordt dat een straat bijvoorbeeld maar één keer opengebroken hoeft te worden.

Het beheer van wegen, riolering, openbare verlichting, groen, civieltechnische kunstwerken en speelvoorzieningen wordt nu natuurlijk ook al meegenomen in een planning en afgestemd met betrokken partijen. Echter, door deze prioritering voor een langere periode vast te leggen in een meerjarenuitvoeringsprogramma (MJUP) is de gemeente nog beter in staat om met meerdere aspecten rekening te houden. Het gaat dan om verkeerskundige behoeften, subsidiemogelijkheden, beheer – en onderhoudsopgaven en zo min mogelijk overlast bij eventuele werkzaamheden voor de inwoner. Dit zorgt ervoor dat de gemeente met haar projecten op meerdere vlakken waarde kan toevoegen en inzichtelijk, integraal, efficiënt en doelmatiger kan werken. Dat wil zeggen dat het onderhoud, naast het op niveau brengen van de technische kwaliteit, direct bijdraagt aan thema’s zoals duurzaamheid en beleving. En er ‘werk met werk’ gemaakt kan worden: werkzaamheden tegelijk oppakken, zodat een straat bijvoorbeeld maar één keer opengebroken hoeft te worden.

Van start met het MJUP
Het MJUP geeft invulling aan het coalitieprogramma 2018-2022 door naar meerdere thema’s tegelijk te kijken: binnenstad, duurzaamheid, milieu & afval, onderhoud openbare ruimte en verkeer & vervoer. In het eerste MJUP staan meerdere projecten benoemd die de komende jaren op stapel staan. Bijvoorbeeld de herinrichting van het eerste deel van de Berkstraat en de herinrichting van en rioolvervanging in de Denekamperstraat. Bij deze projecten worden dus meerdere werkzaamheden met elkaar gecombineerd. De gemeente voegt steeds weer nieuwe projecten toe aan het plan (in ieder geval elke twee jaar), afhankelijk van de staat waarin de openbare ruimte verkeert en afhankelijk van eventuele kansen die zich voordoen door bijvoorbeeld subsidies.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!