Museum Het Palthe Huis

Het Palthe Huis in Oldenzaal was het woonhuis van de familie Palthe. Johannes Palthe, een predikant en grootgrondbezitter, kocht in de 18e eeuw de voormalige stadsboerderij die in de 17e eeuw was verbouwd tot een deftig woonhuis.

Drie generaties Palthe hebben in het Palthehuis gewoond, totdat in 1928 de kleindochter van Johannes Palthe, Gulia Palthe, overleed en het huis een museum werd.

Stadscollectie
Naast het historisch woonhuis van de familie Palthe heeft het museum ook een uitgebreide stadscollectie van Oldenzaal inclusief een uitgebreide archeologische collectie. De vroegste archeologische vondsten uit de collectie stammen uit de bronstijd. Opgegraven urnenvelden op de ‘Thij’ wijzen op een vroege aanwezigheid van nederzettingen in het gebied in en rondom Oldenzaal.

Opvallend genoeg zijn er weinig tot geen vondsten uit de Romeinse tijd gevonden in het gebied. Uit zowel de vroege als de late middeleeuwen is wel veel archeologisch materiaal gevonden. In deze tijd ontwikkelde Oldenzaal zich tot het kerkelijke centrum van Twente.

Oldenzaal werd een belangrijke handelsstad en één van de Hanzesteden. Handel en later de daar bij behorende industrie, bleef tot ver in de twintigste eeuw een belangrijke bron van inkomsten voor de stad. In 2017 wordt in het Palthe Huis vorm gegeven aan een nieuwe vaste presentatie over de stad Oldenzaal.

Klik HIER voor meer informatie.

Palthe Huis
Marktstraat 13
7571 ED Oldenzaal
0541-513482

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!