Nematoden moeten in 2021 weer de processierups verslaan

Oldenzaal- In de strijd tegen de eikenprocessierups heeft de gemeente Oldenzaal dit jaar voor het eerst nematoden (kleine wormpjes) ingezet. Als gevolg van deze methode waren er dit jaar minder en kleinere nesten dan voorgaande jaren. De gemeente zet deze methode daarom in 2021 weer in op plekken waar veel mensen samenkomen. In de overige prioriteitsgebieden wordt de overlast net als dit jaar, komend jaar bestreden door het wegzuigen van nesten. Ook biodiversiteit en selectiever maaien zijn weer onderdeel van de bestrijdingsaanpak.

De aanpak van de processierups dit jaar heeft voor minder en kleinere nesten gezorgd dan voorgaande jaren. Door ervaring wordt het bestrijdingsplan steeds een stapje beter. Op hoofdlijnen is de bestrijdingsmethode in 2021 hetzelfde, wel zijn er enkele aanvullingen in het plan van aanpak.

Bestrijdingswijze in 2021
In gebieden met de hoogste prioriteit wordt de eikenprocessierups in 2021 weer biologisch bestreden met nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine wormpjes die van nature gewoon in onze bodem voorkomen. Ze worden rond april verspoten over de gehele boomkroon, waarna ze zorgen voor een infectie bij de processierups waardoor deze vroegtijdig afsterft. De gemeente Oldenzaal is daarnaast nieuwsgierig naar het effect van het biologisch bestrijdingsmiddel Xentari. Op een hardnekkige locatie gaat de gemeente daarom een proef doen met dit middel. Daarnaast worden de nesten in 2021, net als het afgelopen jaar, weer weggezogen. Omdat de gemeente Oldenzaal de laatste jaren intensiever heeft bestreden, verwachten wij dat er volgend jaar eerder sprake is van controle in gebieden met de hoogste prioriteit. Dit betekent dat eerder duidelijk is waar de nematoden hun werk hebben gedaan en de gebieden voor het wegzuigen sneller aan de beurt kunnen komen.

Biodiversiteit is de lange termijn oplossing
Achter het rupsenprobleem schuilt een duidelijk signaal: onze natuur is van slag en is zelf niet meer in staat de plaag aan te pakken. Het opnieuw opbouwen en verstevigen van ons ecosysteem is de beste oplossing voor het probleem. Om die reden zorgt de gemeente Oldenzaal de komende jaren voor meer variatie in ons stedelijk groen. Dit betekent dat we verder gaan met het gecontroleerd (uit)dunnen van eikenbomen (alleen als eiken in slechte of matige conditie zijn). Net als dit jaar wordt er ingezet op het ‘boom voor een boomprincipe’: voor elke gekapte eik komt er een ander soort boom terug, vergezeld door struik- en/of heestersoorten.

Daarnaast is vorig jaar aangegeven dat er winst te behalen is via het gemeentelijk maaibeleid. Er is om die reden geëxperimenteerd met lang gras rondom eiken(groepen). Dit concept is succesvol en wordt daarom in 2021 verder uitgebouwd. Daarnaast gaat de gemeente anders om met het maaien van bermen en grasweiden. Hierbij wordt een bepaald deel gemaaid en dus ‘netjes’ gehouden, terwijl het andere juist met rust wordt gelaten. Door deze aanpassingen in het maaibeleid krijgen de vroege en de late bloeiers kans om zaad te vormen. Ook dit draagt bij aan het vergroten van de biodiversiteit.

Particuliere instanties kunnen meeliften op bestrijdingsmethode gemeente
In 2021 wordt het weer mogelijk gemaakt dat particuliere instanties en stichtingen in de gebieden met de hoogste prioriteit – zoals (basis)scholen, kinderdagverblijven, gezondheids- en zorgcentra mogen deelnemen aan de bestrijding met nematoden via de gemeente. De gemeente zal deze instanties – net als vorig jaar – weer actief benaderen. De gemeente moet prioriteiten stellen bij de bestrijding van de eikenprocessierups, niet alle gemeentelijke bomen kunnen behandeld worden vanwege de daarmee gepaard gaande kosten. Afgelopen jaar is de gemeente diverse keren benaderd door groepen inwoners met het verzoek om gemeentelijke bomen toch te behandelen. Zij zijn bereid zijn daarvoor een bijdrage te betalen aan de gemeente. De gemeente gaat in 2021 onderzoeken hoe aan deze verzoeken kan worden meegewerkt.

Nieuwe werkelijkheid
Voor de Oldenzaalse inwoner blijft het acceptatieproces rondom de eikenprocessierups lastig en een nieuwe werkelijkheid. De eikenprocessierups gaat waarschijnlijk niet meer verdwijnen. De gemeente blijft zich natuurlijk inzetten om de plaagdruk blijvend te verminderen.

(bron: Gemeente Oldenzaal)
(foto: © Dennis Nengerman | News United)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!