Nieuwbouwplan Cortile maakt rioleringswerkzaamheden en herinrichting van de Pastoriestraat Oldenzaal mogelijk

Op het terrein van de voormalige huishoudschool wordt het nieuwbouwplan Cortile ontwikkeld. De daadwerkelijke planontwikkeling biedt kans voor de gemeente om naast de ontsluiting van Cortile ook rioleringswerkzaamheden aan en herinrichting van de Pastoriestraat uit te voeren. Het college stelt de raad voor om hiervoor een krediet van € 748.000,00 beschikbaar te stellen.

Het nieuwbouwplan Cortile wordt ontwikkeld door projectontwikkelaar Hegeman Ontwikkeling op het terrein van de voormalige huishoudschool tussen de Gasthuisstraat, de Pastoriestraat en de Zuidwal. Hiermee wordt de laatste fase van het bestemmingsplan Ganzenmarkt ontwikkeld. De voorbereidingen zijn in volle gang, Hegeman Ontwikkeling heeft de sloopactiviteiten al bijna afgerond en is half april gestart met de verkoop van de woningen. De gemeente Oldenzaal gaat zorgen voor de inpassing van het plan op de gemeentelijke wegen en het rioolstelsel.

Rioleringswerkzaamheden
Vanaf de Gasthuisstraat tot aan de Prins Hendrikstraat wil de gemeente een regenwaterriool (de zogenaamde blauwe ader) aanleggen en gelijktijdig het vuilwaterriool vervangen. Hierdoor zal de wateroverlast, die in de huidige situatie met enige regelmaat zorgt voor ondergelopen garages en kelders, verkleind worden. Het bestaande wegprofiel in de Pastoriestraat is te smal voor de aanleg van een nieuw riool. Door de sloop van de gebouwen en de muur komt er in de Pastoriestraat meer ruimte voor het verleggen van kabels, leidingen en riolen.

Herinrichting
Door de inpassing van het nieuwbouwplan Cortile, is er meer ruimte voor een herinrichting van de Pastoriestraat met onder andere een volwaardig trottoir, wordt voorzien in een routegeleiding voor mensen met een visuele handicap en worden er parkeerplaatsen gemaakt voor de woningen aan de Pastoriestraat.

Planning
De ontwikkelaar is inmiddels vergevorderd met de sloopactiviteiten en in april 2019 gestart met de verkoop van de woningen. Eind mei zijn de nutspartijen begonnen met het verleggen van kabels en leidingen en deze werkzaamheden duren tot ongeveer eind augustus. Na het toekennen van het benodigde krediet door de raad kunnen de rioleringswerkzaamheden en de herinrichtingswerkzaamheden van de Pastoriestraat starten. De uitvoeringsplanning van de woningbouw en de rioleringswerkzaamheden in de Pastoriestraat zijn echter ook afhankelijk van de verkoopresultaten van de woningen. Bij een succesvolle verkoop zal Hegeman op zijn vroegst in december 2019 starten met de bouw van de woningen. De gemeente zal voor deze tijd de ‘bouwrijp’ werkzaamheden (aanleg riolering en tijdelijke verhardingen) kunnen uitvoeren. De verwachting is dat dat in het najaar van 2019 plaats zal vinden. Het ‘woonrijp’ maken (definitieve verhardingen en trottoirs aanbrengen) start zodra de nieuwbouw van de woningen gereed is.

(bron: Gemeente Oldenzaal)
(foto: Dennis Nengerman | News United)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!