Oldenzaal goed op weg naar klimaatbestendige stad

Oldenzaal – De gemeente heeft drie wettelijke zorgplichten voor water; afvalwater, grondwater en hemelwater. Daarnaast is het belangrijk dat de stad zo weinig mogelijk last heeft van extreme wateroverlast, droogte en hittestress. Door de klimaatverandering wordt het steeds lastiger om dat te voorkomen. Daarom worden in Oldenzaal veel projecten uitgevoerd die meer ruimte geven aan water in de stad en worden activiteiten georganiseerd die het bewustzijn voor water en klimaat vergroten. De planning hiervan staat in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Elk jaar informeert het college de raad over de voortgang van de uitvoering van het Gemeentelijk Rioleringsplan. Tegelijk wordt er een voorstel gedaan over de uit te voeren werkzaamheden en het geld dat daarvoor nodig is in het volgende jaar. In de Programmabegroting 2022 is hiervoor een bedrag opgenomen van € 4.132.000. Dit is nodig om goed te houden wat goed is (inspecties en onderhoud aan riolering) en situaties beter te maken (aanleg waterbergingen, blauwe aders en nieuwe riolering).

Belangrijke projecten opgeleverd in 2021
Zoals elk jaar is er ook dit jaar weer flink geïnvesteerd om het waterbeheer in Oldenzaal op orde te houden. In De Thij is de derde en laatste fase van grootschalig rioolonderhoud uitgevoerd. Hier zijn de rioolbuizen van binnenuit versterkt, waardoor ze weer tientallen jaren mee kunnen. Daarnaast zijn enkele grote projecten uitgevoerd; 1e fase Singelpark – De Vijfhoek met waterberging boven en onder de grond, de Dr. Nolensstraat en Dr. Poelsstraat zijn geheel waterrobuust ingericht en de waterberging aan de Meijbreestraat is aangelegd.

Ook in 2022 weer grote projecten op de planning
In 2022 staan als grootste projecten de Carmelstraat/Lyceumstraat en de Denekamperstraat op de planning. Bij beide projecten worden de vuilwaterrioleringen vervangen, Blauwe Aders aangelegd, extra waterbergingen gerealiseerd en wordt de verharding van de straat vervangen. Bij de Carmelstraat/Lyceumstraat wordt de bestaande vijver van WBO Wonen ook gebruikt voor waterberging.

Rioolheffing
Elk jaar merken we meer van de klimaatverandering. Dit betekent dat er meer maatregelen nodig zijn om extreme wateroverlast, hittestress en droogte tegen te gaan. Om de nodige maatregelen uit te kunnen voeren, is besloten dat de rioolheffing elk jaar iets stijgt. De rioolheffing stijgt in 2022 met 1,5%. Ondanks deze lichte stijging blijft de rioolheffing in Oldenzaal relatief laag, één van de laagste in Twente en ongeveer 10% onder het landelijk gemiddelde.

Bewustzijn voor water en klimaat
Naast de eigen maatregelen wil de gemeente het bewustzijn voor water en klimaat vergroten in Oldenzaal. Er wordt samengewerkt met het onderwijs. Studenten lopen stage bij uitvoeringsprojecten, hebben de winnende tuinen van de Groene voortuinwedstrijd ontworpen en aangelegd en scholieren hebben meegeholpen bij de aanleg van StadsID Molkenboer. Daarnaast is de eerste Oldenzaalse Groenmarkt georganiseerd en heeft Oldenzaal meegedaan aan het NK Tegelwippen.

Stimuleringsregeling voor inwoners van Oldenzaal
In december gaat wethouder Evelien Zinkweg tijdens het Politiek Forum in gesprek met de raad over een eventuele stimuleringsregeling Water en Klimaat. Een stimuleringsregeling kan een middel zijn om meer bewustzijn of maatregelen aan te jagen op particulier terrein. Zij wil graag in dit eerste verkennende gesprek mogelijke uitgangspunten met voor- en nadelen bespreken.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!