Oldenzaal krijgt een bevrijdingsroute en maakt Joodse begraafplaats meer zichtbaar

Een bevrijdingsroute en de Joodse begraafplaats aan de Lyceumstraat meer zichtbaar maken om zo het verhaal over de Tweede wereldoorlog in Oldenzaal te vertellen. Het is een idee van twee enthousiaste inwoners van Oldenzaal. Eerder hebben zij de raad hun StadsID voorgelegd. Het college van B&W heeft nu samen met de initiatiefnemers een plan van aanpak gemaakt.

In september 2021 hebben twee inwoners van Oldenzaal bij de gemeenteraad het stadsID ‘Bevrijdingsroute en informatiezuilen’ ingediend. Het belangrijkste doel is om de herdenkingsplekken van de Tweede wereldoorlog in Oldenzaal te verbinden, de verhalen te vertellen en het bewustzijn te vergroten dat vrijheid geen vanzelfsprekendheid is. Op 25 oktober 2021 heeft de raad aan het college van B en W opdracht gegeven om een plan van aanpak te maken samen met de initiatiefnemers.

Voorstel

De bevrijdingsroute wordt door Oldenzaal Promotie met een groep vrijwilligers opgepakt. Het voorstel om de Joodse begraafplaats beter zichtbaar te maken, is in overleg met de initiatiefnemers en andere betrokken partijen, zoals de Rijksdienst voor Cultureel erfgoed en het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap, uitgewerkt. Het idee is om aan de kant van de Carmelstraat nieuwe bestrating aan te brengen, een bankje te plaatsen met een informatiezuil en de mogelijkheden te bekijken om eventueel kijkgaten in de muur aan te brengen.

Uitvoering

Het college stelt de gemeenteraad voor om het plan uit te voeren. Aangezien er in het najaar van 2022 wordt gestart met de herinrichting van de Carmelstraat kan hier “werk met werk” worden gemaakt. Het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap wil ook een bijdrage van € 4.250 leveren aan het plan, omdat hiermee het erfgoed van de Joodse cultuur in Nederland zichtbaar wordt gemaakt en behouden blijft voor de toekomst. De gemeentelijke uitvoeringskosten bedragen hierdoor € 4.250. Het college stelt de raad voor om dit bedrag  beschikbaar te stellen voor het realiseren van het StadsID.

StadsID

Inwoners van Oldenzaal die een goed idee hebben voor hun stad kunnen dat onder de aandacht brengen bij de gemeenteraad. Voorafgaand aan het politiek forum kunnen zij hun idee of mening delen met de raadsleden. Na een gesprek is het de bedoeling dat de raad aangeeft hoe ze willen omgaan met het idee. Als een meerderheid van de raad aan de slag wil met het StadsID dan komt het onderwerp op de politieke agenda.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!