Oldenzaal zet in op verdere verlaging van hoeveelheid restafval

De doelstelling van de gemeente is om de totale hoeveelheid restafval per inwoner per jaar op termijn terug te dringen naar 30 kilo. Na de invoering van Diftar in 2017 is de hoeveelheid restafval van al bijna gehalveerd naar 110 kilo (196 kg in 2016). Om inwoners te stimuleren hun afval nog meer te scheiden stelt het college de raad voor de inzamelfrequentie van het restafval met ingang van volgend jaar te verlagen van twee- naar vierwekelijks. Verder stelt het college voor om over te gaan op omgekeerd inzamelen per 1 januari 2023; dat houdt in dat het restafval niet meer huis-aan-huis wordt opgehaald. Inwoners kunnen dan hun restafval uitsluitend kwijt in een daarvoor bestemde ondergrondse verzamelcontainer. Het college gaat uiteraard extra aandacht schenken aan inwoners met beperkte mobiliteit.

Hoogbouw
Ook stelt het college voor om bewoners van hoogbouw de mogelijkheid te geven om hun groente-, fruit- en etensresten gescheiden aan te leveren. Het college wil met al deze maatregelen stimuleren dat er zo veel mogelijk grondstoffen kunnen worden hergebruikt. Voor inwoners heeft dit daarnaast een gunstig effect op de afvalstoffenheffing.

Discussienota
Met de invoering van Diftar is de hoeveelheid restafval al teruggebracht van 196 kilo in 2016 naar 110 kilo in 2018. Uit de sorteeranalyse blijkt echter dat het restafval nog veel waardevolle grondstoffen bevat. Het college heeft in een discussienota voor de raad meerdere scenario’s uitgewerkt die een bijdrage kunnen leveren aan het verlagen van het restafval naar 30 kilo in 2025. De scenario’s zijn: het aanpassen van de frequentie van inzameling, financiële prikkels en omgekeerd inzamelen. Het scenario van het verlagen van de inzamelfrequentie komend jaar en over drie jaar te starten met omgekeerd afval inzamelen draagt het meeste bij aan het realiseren van deze doelstelling.

Het college vraagt de raad in te stemmen met bovenstaand scenario. Na goedkeuring door de gemeenteraad wordt dit verder uitgewerkt.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!