Onderhoud van openbare ruimte naar hoger niveau

Oldenzaal – Aan de hand van 5 bouwstenen brengt de gemeente Oldenzaal nu en de komende jaren het onderhoud van de openbare ruimte naar een hoger niveau. Het college heeft een beheervisie opgesteld waarin is omschreven hoe de huidige aanpak verder wordt doorgezet om tot het gewenste kwaliteitsniveau te komen. Het college zet in op het verbeteren van verhardingen (asfalt en bestrating), het vervangen van bomen en de vervanging/verduurzaming van openbare verlichting.

In het coalitieprogramma 2018-2022 “Verbinden door los te laten” zijn de ambities vastgelegd die de gemeente Oldenzaal heeft op het gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid en een gevoel van veiligheid voor de inwoners van Oldenzaal. De kwaliteit van de openbare ruimte is ook van groot belang voor de economie en draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze stad. Om Oldenzaal uitnodigend te laten zijn, brengt de gemeente Oldenzaal het onderhoud van de openbare ruimte in fases naar een hoger niveau. Doel is ervoor te zorgen dat alle Oldenzalers een schone, hele en daarmee veilige leefomgeving hebben. In de Visie op het beheer van de openbare ruimte is beschreven hoe de gemeente dit wil bereiken.

De 5 bouwstenen
De kern van het plan is dat het beheer in de stad wordt uitgevoerd aan de hand van 5 bouwstenen:

  • De openbare ruimte kan overal in Oldenzaal goed en veilig gebruikt worden
  • Het beheer resulteert in een aantrekkelijke en verzorgde openbare ruimte
  • Het beheer is slagvaardig en kosteneffectief
  • Het beheer van de openbare ruimte is duurzaam, met oog voor mens en milieu
  • Waar mogelijk wordt het beheer samen met bewoners en bedrijven uitgevoerd

Begroting 2020
In de Programmabegroting 2020, die door de raad is goedgekeurd, zijn incidentele bedragen opgenomen voor het uitvoeren van verbeteringen van de verhardingen (asfalt en bestrating), het inspecteren, ouderhouden of vervangen van bomen en de vervanging/verduurzaming van openbare verlichting. In totaal heeft het college hier € 2,5 miljoen voor gereserveerd. Daarnaast wordt structureel geld beschikbaar gesteld voor het verhogen van het onderhoudsniveau van het openbaar groen oplopend naar een bedrag van jaarlijks € 250.000 vanaf 2021.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!