Parkeervergunningen vanaf 1 juli online aan te vragen

De gemeente Oldenzaal zet een nieuwe stap in het optimaliseren van de dienstverlening. Vanaf 1 juli 2019 kunnen inwoners en ondernemers eenvoudig en snel online een parkeervergunning aanvragen, wijzigen, verlengen of intrekken. Dit gaat via de website van de gemeente in combinatie met een nieuwe app. De parkeervergunning kan online betaald worden en is direct geldig. Controles vinden plaats op basis van het scannen van kentekens. Voor mensen die niet digitaal een parkeervergunning kunnen aanvragen blijft de mogelijkheid bestaan om hiervoor een afspraak te maken in het stadhuis. Met deze doorontwikkeling sluit de gemeente aan bij deze wensen van inwoners die geformuleerd zijn bij het klanttevredenheidsonderzoek 2017.

Aansluiten bij de wensen van inwoners en ondernemers
Deze uitbreiding binnen de digitale dienstverlening sluit aan bij de wensen van inwoners. In het Klanttevredenheidsonderzoek van eind 2017 gaven inwoners aan dat de digitale dienstverlening van de gemeente Oldenzaal voor verbetering vatbaar was. Aan ons inwonerspanel is vervolgens gevraagd welke producten zij het liefst digitaal willen afnemen. De parkeervergunning scoorde hierbij hoog.

Doorontwikkeling klantgerichtheid en digitale dienstverlening
In het coalitieprogramma 2018-2022 heeft het college de ambitie uitgesproken om door te gaan met de ontwikkeling van klantgerichtheid en in te zetten op investeringen voor de digitale dienstverlening. Hiervoor is in de begroting 2019 ook geld vrijgemaakt. Met deze investering en de juiste combinatie van digitaal aanbod en persoonlijk contact draagt de gemeente bij aan een verbeterde dienstverlening voor inwoners en ondernemers. “Bovendien vermindert digitalisering de kans op fouten, waardoor weer meer tijd vrijkomt voor maatwerk”, licht portefeuillehouder dienstverlening, burgemeester Patrick Welman toe.

Wat verandert er?
Op dit moment plaatsen vergunninghouders nog een vignet achter de voorruit van de auto. Dit is bij de nieuwe vergunningen niet meer nodig. Controle gebeurt dan via scan apparatuur op basis van het kenteken. Tot het einde van dit jaar blijven de bestaande vignetten gewoon geldig. Nieuwe vergunningen kunnen vanaf 1 juli via onze website worden aangevraagd. Bij de verlenging eind 2019 zullen wij alle bestaande vergunninghouders persoonlijk benaderen om hen mee te nemen in de veranderingen.

Burgemeester Patrick Welman: “Uit de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek kwam ook naar voren dat deelnemers persoonlijk contact ook nog altijd belangrijk vinden, Dit is voor de gemeente een belangrijk signaal. Voor hen die niet digitaal kunnen aanvragen, blijft deze mogelijkheid uiteraard bestaan.” Meer informatie vindt u op onze website www.oldenzaal.nl/parkeervergunning.

Online mogelijkheden
Via www.oldenzaal.nl/regelhetsnel kan bekeken worden welke producten en diensten de gemeente Oldenzaal digitaal aanbiedt.

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!