Plan eikenprocessierups van de gemeente Oldenzaal


Het duurt waarschijnlijk niet lang meer voor de eikenprocessierups weer tevoorschijn komt. De overlast was vorig jaar enorm groot. De gemeente Oldenzaal neemt daarom, zoals eerder aangegeven, extra maatregelen. In dit bericht staan deze maatregelen toegelicht.

Officieel mag het dan hartje winter zijn, maar koud is het allerminst. Op sommige dagen schiet de temperatuur al in de dubbele cijfers. Dit zou kunnen betekenen dat het seizoen van de eikenprocessierups ook eerder begint. De gemeente Oldenzaal is dan ook al volop met de voorbereiding bezig. Het is hierbij belangrijk te realiseren dat de eikenprocessierups een nieuwkomer, maar ook een blijver is. Mede als gevolg van de klimaatverandering is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan waarmee wij in zekere mate mee moeten (leren) leven.

Plan gemeente Oldenzaal

De gemeente Oldenzaal neemt de volgende stappen binnen de aanpak van de eikenprocessierups:

Inzet van nematoden: De nematoden of ‘aaltjes’ worden ingezet in de gebieden met de hoogste prioriteit. In het algemeen zijn dit locaties waar veel mensen samenkomen, zoals bij scholen, speelplaatsen en gezondheidscentra.
Wegzuigmethode: Het mechanisch wegzuigen vindt plaats in de prioriteit 2 en 3 gebieden. Het gaat hierbij om drukke voet- en fietspaden, nesten boven tuinen/woningen, parken, doorgaande wegen en overige locaties in stedelijk gebied.
Geen aanplant van nieuwe eiken: Vanzelfsprekend plant de gemeente Oldenzaal geen nieuwe eiken meer.
Duurzaam blijven investeren in biodiversiteit: Meer dan voorgaande jaren zal de gemeente in 2020 duurzaam investeren in biodiversiteit zoals bloemrijk gras en een variabele inzet van plant-, boom- en struiksoorten.
Waar mogelijk doorbreken van de monocultuur: Waar sprake is van bomen, die in slechte of matige staat zijn, zal de gemeente monoculturen gecontroleerd doorbreken. Dit zijn plekken waar veel eiken bij elkaar staan. Inmiddels zijn hiervoor de eerste vergunningen aangevraagd. De gemeente gaat voor iedere gekapte eik tenminste één andere boomsoort terug planten. In totaal gaat het om ongeveer 100 bomen. Daarnaast is het streven om per gekapte eik ook meerdere struiksoorten terug te planten (vergroten biodiversiteit). De herplant staat gepland in het najaar van 2020, de plantperiode is dan doorgaans gunstiger dan in het voorjaar.
Selectief maaibeleid waar mogelijk (creëren eikeneilanden): Dit nuanceverschil in maaibeleid werkt kostenbesparend, draagt bij aan biodiversiteit, gaat verspreiding tegen en is veiliger voor de machinisten. Momenteel wordt het in kaart gebracht waar selectief gemaaid kan worden. In de periode april-mei zal hieraan uitvoering worden gegeven.
Meer informatie

Op de website van de gemeente Oldenzaal – oldenzaal.nl/eikenprocessierups – is meer informatie te vinden over het verhelpen en voorkomen van overlast door de eikenprocessierups.

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!