Renovatie pupillenvelden FC Berghuizen en Quick ’20

De kunstgras pupillenvelden bij FC Berghuizen en Quick ’20 zijn ruim 15 jaar oud. Door de levensduur en het intensieve gebruik van deze velden zijn de kunstgrasvezels plat gaan liggen. Het college van B&W verzoekt de raad om € 218.000 beschikbaar te stellen voor renovatie van de pupillenvelden. Het grootste gedeelte van dit budget is al gereserveerd in de Programmabegroting van 2022, voor het overige deel vraagt het college aan de raad een extra krediet.

Er is een afweging gemaakt tussen drie verschillende soorten infill voor de kunstgrasvelden: SBR rubbergranulaat, zand infill en non infill. Het college adviseert de raad te kiezen voor rubber-granulaat, omdat dit type infill de meeste voordelen heeft. De andere soorten zijn nog volop in ontwikkeling, vragen een grotere investering en brengen voor de langere termijn een financieel risico met zich mee. Daarnaast is een kunstgrasveld met SBR rubbergranulaat een product dat al jaren voldoet aan de normen van de KNVB. Hierdoor staat het garant voor veel gebruiksgemak en een hoog spelplezier.

Toplagen vervangen, kantplanken en schoonlooproosters
Bij zowel FC Berghuizen als Quick ’20 wordt de toplaag van de pupillenvelden vervangen door een nieuwe kunstgrasmat. Daarnaast worden de velden voorzien van kantplanken en schoonlooproosters om de verspreiding van rubbergranulaat en kunstgrasvezels buiten het veld tegen te gaan.

Meer renovaties
Eind vorig jaar verzocht het college de raad ruim € 2,2 miljoen beschikbaar te stellen voor renovaties van kleedkamers en (kunst)grasvelden van Oldenzaalse sportverenigingen. De vervanging van de pupillenvelden van FC Berghuizen en Quick ’20 was hierin nog niet meegenomen.

Werkzaamheden in 2022
De werkzaamheden bij FC Berghuizen en Quick ’20 worden gestart na het beschikbaar stellen van de kredieten. Planning is om beide velden in de loop van 2022 aan te pakken.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!