Voortgezet Onderwijs in Oldenzaal


Twents Carmel College locatie De Thij
Openheid, creativiteit, jezelf zijn en respect kenmerken locatie De Thij in Oldenzaal. Met een breed onderwijsaanbod staat deze locatie bekend om haar eigentijdse invulling. Voor leerlingen is er veel ruimte om te ontdekken wat bij hen past, uiteraard binnen de mogelijkheden.

Twents Carmel College locatie De Thij bied onderwijs op vmbo, havo, vwo (inclusief gymnasium) en vwo-extra niveau aan. Leerlingen van het vmbo volgen de eerste twee jaar onderwijs op deze locatie en gaan daarna naar de locatie aan de Potskampstraat. Voor havo en vwo-leerlingen geldt dat ze de opleiding op deze locatie afronden.

Naast het volgen van de reguliere lessen besteden ze ook tijd en aandacht aan excursies, projecten, gastlessen en werkbezoeken. Twents Carmel College locatie De Thij vindt het belangrijk dat je zelf ziet en ervaart hoe je dat wat je leert in de praktijk gebruikt.

Twents Carmel College locatie Potskampstraat

Theorie en praktijk komen hier samen. Onze locatie biedt onderwijs op vmbo-niveau. Van groen tot mobiliteit & transport en van zorg & welzijn tot economie & ondernemen; bij ons kun je het profiel kiezen dat het beste bij je past. Binnen onze profielen leer je naast de nodige theorie ook hoe je dit in de praktijk toepast. We hebben verschillende leerpleinen, een eigen bakkerij, een restaurant en meer. Daarnaast hebben we een bovenbouw gemengd theoretische leerweg (GTL) en een onderbouw-unit. Theorie en praktijk onder een dak.

In 2018 is onze locatie uitgeroepen tot excellente school op het gebied van maatwerk in het vmbo. Dit betekent dat je bij ons lessen volgt op het voor jou meest geschikte niveau.

Twents Carmel College locatie Lyceumstraat
De locatie Lyceumstraat van het Twents Carmel College biedt kwalitatief hoogwaardig onderwijs en een veelzijdige vorming in een veilige omgeving. Wij hechten aan normen en waarden, creativiteit, aan een sfeer van openheid, vertrouwen en respect. Maar ook aan levensvisies binnen onze multiculturele samenleving.

Wij geven ons onderwijs in een zo veelzijdig en uitdagend mogelijke leer- en werkomgeving, waar nodig op maat gesneden en met ruimte om eigen keuzes te maken. Ook bieden we een scala aan activiteiten op het gebied van cultuur, sport, maatschappelijke oriëntatie en sfeerbevordering.

We bieden onderwijs aan op vmbo, havo, vwo (inclusief gymnasium) en vwo-extra niveau voor leerlingen uit Oldenzaal en omliggende plaatsen. Leerlingen van het vmbo volgen de eerste twee jaar les bij ons en gaan dan naar de locatie aan de Potskampstraat. De overige leerlingen ronden de opleiding bij ons af door na vijf of zes jaar examen te doen.

Twents Carmel College Praktijkonderwijs

Aan de Leliestraat in Oldenzaal vind je onze locatie voor Praktijkonderwijs. Wij zijn een kleine locatie waar het draait om structuur, duidelijkheid, heldere afspraken, vaste gezichten en overzichtelijke groepen. Bij het praktijkonderwijs draait het om de leerling. Zijn/haar manier van werken, tempo, talenten, kennis en vaardigheden zijn bepalend voor de doelen die we samen bereiken.

Ons onderwijs richten we in op basis van de volgende thema’s:
– Wonen
– Werken
– Vrijetijdsbesteding
– Burgerschap

Leerlingen krijgen theorie en praktijkvakken. Met behulp van stages ontdekken leerlingen goed wat ze kunnen en leuk vinden. De stage geeft ook een beeld van wat een leerling in het werkveld kan gaan doen. Ons doel: met praktijkonderwijs naar een baan! De route die een leerling hiervoor bij ons aflegt is uniek en op maat gemaakt.

Kijk voor meer informatie op twentscarmelcollege.nl

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!