Singelpark: een groen park rondom het centrum


Van het Singelpark een écht park maken, waarin de geschiedenis zichtbaar is, waarin gewandeld, gespeeld en genoten kan worden van het groen. Het park dat daarnaast de stad helpt bij de klimaatopgave: wadi’s voor de opvang van regen en bomen en planten voor de verkoeling. De gemeente heeft samen met architecten een ontwerp gemaakt voor het gehele Singelpark.

Met het nieuwe Singelpark krijgt het aanzicht van Oldenzaal een facelift, een groene ring die de overgang naar het historische centrum benadrukt en een aangenaam verblijfsklimaat biedt in aanvulling op de vele pleinen in de binnenstad. In het ontwerp zijn de verschillende opgaven in het Singelpark met elkaar en met de overige binnenstadontwikkelingen verbonden.

Aandacht voor de rijke geschiedenis van Oldenzaal
In het ontwerp wordt de geschiedenis teruggebracht door een doorlopende natuurstenen elementmarkering aan te brengen, die het voormalige verdedigingsstelsel van Oldenzaal markeert. De drie voormalige stadspoorten krijgen speciale aandacht in het schetsontwerp verwijzen ieder naar een ander deel in de geschiedenis van de stad;

Het textielverleden bij de Steenpoort
Het Hanzeverleden bij de Bisschopspoort
De versterkte stad bij de Deurningerpoort
Water opvangen en vasthouden en meer groen

Oldenzaal is met het Singelpark beter voorbereid op de toekomst. Er is in het park ruimte om wateroverlast te voorkomen en water vast te houden voor droge perioden. En er is meer groen voor verkoelende werking bij hitte en meer natuurlijke biodiversiteit.
De vegetatie in de wadi’s gaat bestaan uit bloemrijke graslanden, geschikt voor natte bodems. Ook worden de bestaande bomen zoveel mogelijk behouden en aangevuld met streekeigen, inheemse bomen. Deze combinatie zorgt voor een ecosysteem dat belangrijk is voor het voorkomen van plagen, zoals de eikenprocessierups.

Auto’s en het Singelpark
Een groen en natuurlijk Singelpark betekent in de toekomst minder parkeren en minder gemotoriseerd verkeer. Momenteel bestaat 76% van de ruimte van het toekomstige Singelpark uit verharding gebruikt voor infrastructuur en parkeren. Allereerst wordt de inrichting rond de parkeergarage van de Driehoek verbeterd, waardoor deze overzichtelijk, veilig en dus goed bereikbaar wordt. Hiermee wordt het gebruik van de parkeergarage in de Driehoek gestimuleerd, waardoor we anders om kunnen gaan met parkeren in het Singelpark.

Een plek om te spelen, sporten en ontmoeten
De beperkte ruimte in het park wordt multifunctioneel gebruikt; bijvoorbeeld wadi’s functioneren ook als speelplekken. Daarnaast wordt de aanwezige ruimte niet vast ingericht, maar wordt juist ruimte gelaten voor initiatieven op het gebied van sport, spel en ontmoeting waardoor het zo flexibel mogelijk is.

Vervolg van het traject Singelpark
Het Singelpark wordt in delen uitgevoerd. Iedere keer wanneer een ontwikkeling in de omgeving van het Singelpark aangepakt wordt, worden de plannen voor het park ook uitgevoerd. Als de werkzaamheden in de Vijfhoek klaar zijn, starten de werkzaamheden van het Singelpark.

Meer informatie?
Via www.oldenzaal.nl/singelpark is meer informatie te vinden.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!