Twentse gemeenten krijgen € 275.000 voor inburgeringspilot


In 2021 gaat de nieuwe Wet Inburgering in. Ter voorbereiding op de invoering van die wet stelt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid subsidies beschikbaar aan gemeenten. De 14 Twentse gemeenten hebben gezamenlijk subsidie aangevraagd voor één van hun pilots ter voorbereiding op de wet. Het ministerie heeft nu bekend gemaakt deze aanvraag wordt gehonoreerd. Dat betekent dat de gemeenten een bedrag van € 275.000 ontvangen voor de pilot ‘Duale trajecten’.

Wethouder Rob Christenhusz, coördinerend wethouder Wet Inburgering namens de 14 Twentse gemeenten: ‘Dat is goed nieuws, omdat we daarmee de pilot in praktijk kunnen brengen en daarmee de inburgering in Twente kunnen verbeteren. Bovendien laat het weer eens zien dat regionale samenwerking loont.’

Pilot Duale projecten

Duale projecten zijn projecten waarbij de inburgering gecombineerd wordt, bijvoorbeeld met (vrijwilligers)werk. In de pilot gaan de gemeenten samenwerken met het ROC van Twente. De inburgeringslessen die de deelnemers daar volgen worden gecombineerd met praktijkleren (bijvoorbeeld in de zorg of techniek) en modules op diverse maatschappelijk thema’s. Daarnaast worden dagdelen gevuld met het opdoen van (werk)ervaring door vrijwilligerswerk, stages of participatieplaatsen.

Door de combinatie van leren en werken/participeren worden de deelnemers volledig ondergedompeld in de Nederlandse maatschappij en hebben ze de kans het geleerde direct in een maatschappelijke context toe te passen. Dit draagt bij aan het sneller verwerven van de Nederlandse taal, deelname aan de samenleving en hebben ze eerder kans op een betaalde baan.

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!