Uitnodiging bijeenkomst Landschapsdeal Noordoost Twente

Op 3 november 2020 vindt een online bijeenkomst plaats over het ontstaan van het unieke coulisselandschap van Noordoost Twente en het belang van duurzaam beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en singels. Een startmoment om aandacht te vragen waarom het van belang is om deze landschapselementen te behouden en versterken en wat daarvoor nodig is.

De bijeenkomst is bedoeld voor landschapsbeheerders, eigenaren van landschapselementen, maar ook voor liefhebbers van het Twentse landschap en andere geïnteresseerden.

Datum: 3 november 2020
Tijd: 19.30 – 21.30 uur
Locatie: online (u ontvangt een link na aanmelding)

Aanmelden kan via info@landschapsdeal.nl onder vermelding van ‘Bijeenkomst 3 november’.

Functies van houtwallen vroeger en nu
Van oudsher onderhouden de agrarisch ondernemers en landgoedeigenaren de houtwallen die het landschap zo typisch Twents maken. De houtwallen dienden vroeger als raster voor het vee en om het gewas te beschermen tegen barre weersomstandigheden. Er werd met regelmaat gesnoeid, omdat het hout nodig was voor de kachel en voor gereedschap en gebouwen. Het hout is nu niet meer nodig voor het verwarmen van de woning, maar de houtwal moet nog wel gesnoeid worden, om ook op de lange termijn een gevarieerde dichte houtwal te zijn. Met het juiste onderhoud bieden de houtwallen als verbinders tussen natuurgebieden een beschermde leefomgeving voor diverse dier- en plantsoorten. Bovendien dragen bomen en struiken bij aan het vasthouden van CO2 en zijn de houtwallen van groot belang voor de waterkwaliteit.

Zagen hoort erbij
Het snoeien van houtwallen vindt plaats in de periode van oktober tot maart. Voor de omgeving is niet altijd duidelijk waarom bomen gekapt worden en liefhebbers maken zich zorgen of dit wel zorgvuldig gebeurd. Tijdens deze bijeenkomst vertellen we u meer over het ontstaan van het unieke landschap in Noordoost Twente, maar ook over het hoe en waarom van het landschapsbeheer. Afhankelijk van de samenstelling van de houtwal en het landschapstype is namelijk ander onderhoud vereist.

De bijeenkomst is bedoeld als startmoment om met landschapsbeheerders en inwoners in gesprek te gaan en te zorgen voor kennisoverdracht. Bent u een eigenaar of beheerder van landschapselementen? Of inwoner van Noordoost Twente en liefhebber van dit unieke landschap? Bezoek deze bijeenkomst online!

Kijk op www.landschapsdeal.nl en bekijk de film over de Landschapsdeal Noordoost Twente.

De Landschapsdeal Noordoost Twente is een initiatief waarbij overheden en landbouw- en natuurorganisaties zich samen met agrarisch ondernemers, particuliere grondeigenaren en andere beheerders inzetten voor duurzaam beheer van landschapselementen, zoals houtwallen en singels, tegen een eerlijke beloning. Zo dragen we samen bij aan de natuur-, klimaat en waterdoelen in onze regio én we zorgen voor sociaaleconomische ontwikkeling en een leefbaar platteland. De Landschapsdeal Noordoost Twente is op 25 september 2020 ondertekend door Stichting Behoud Twents Landschap, LTO Noordoost Twente, Gebiedscollectief Noordoost Twente, Landschap Overijssel, waterschap Vechtstromen en de gemeenten Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen.

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!