Verlenging Noodfonds voor Oldenzaalse ondernemingen tussen wal en schip

Om het resterende bedrag van € 32.927,37 in het noodfonds beschikbaar te houden voor ondernemingen heeft het college besloten de aanvraagtermijn voor het zogenaamde Noodfonds te verlengen tot 1 juni 2021. De gemeenteraad riep het college op om een Noodfonds in het leven te roepen ter ondersteuning van ondernemingen die tussen wal en schip raken. Het fonds biedt een financieel vangnet voor ondernemingen die als gevolg van de coronamaatregelen in een acute (financiële) noodsituatie verkeren waardoor het voortbestaan in gevaar komt. De Oldenzaalse gemeenteraad stelde hiervoor een bedrag van € 75.000 ter beschikking.

Ondernemingen konden tot 30 april 2021 aanvragen indienen. Er zijn in die periode in totaal 13 aanvragen ingediend waarvan er inmiddels 12 zijn gehonoreerd. Alle aanvragen zijn binnen de vastgestelde termijn van 2 weken afgehandeld. In totaal is al € 43.334,36 aan noodsteun verstrekt.

Er is met de aanvragers persoonlijk contact geweest om rechtstreeks te kunnen horen welke ervaringen zij hebben en soms ter verduidelijking van de aanvraag. De spelregels die door het college vastgelegd zijn in beleidsregels voldoen als toetsingskader, zo blijkt uit de voorgaande periode. De komende periode kan per onderneming wederom maximaal € 7.500 uitgekeerd worden. Ondernemers kunnen ondersteuning aanvragen.

Steuntje in de rug
Vanuit de Rijksoverheid zijn er ondersteuningsmaatregelen opgezet ter ondersteuning van ondernemers en ondernemingen die negatieve economische gevolgen ondervinden van de coronamaatregelen. In de praktijk blijkt dat er ondernemingen zijn die tussen wal en schip raken en geen of onvoldoende ondersteuning vanuit de bestaande regelingen krijgen. Gelukkig kan de gemeente Oldenzaal met dit Noodfonds de aanvragen van gedupeerde ondernemingen in behandeling nemen en ze een steuntje in de rug bieden. Ondernemingen die in aanmerking willen komen voor noodsteun kunnen een beroep doen op de lokale regeling door een verzoek in te dienen. Dit kan tot en met 31 mei 2021.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!