Voornemen tot afsluiten Oude Oldenzaalsestraat


Oldenzaal – De gemeente Oldenzaal is voornemens om de Oude Oldenzaalsestraat middels een fysieke barrière af te sluiten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Fietsers kunnen gebruik blijven maken van de weg.

Dit is het gevolg van de toenemende verkeersproblematiek rondom de Oude Oldenzaalsestraat. In 2019 zijn vanuit de buurt meldingen binnengekomen over onveilige situaties op de Oude Oldenzaalsestraat door hoge snelheden en sluipverkeer.

Eerdere procedure
In de periode tussen 2006 en 2011 heeft een eerdere procedure gelopen om de Oude Oldenzaalsestraat en de Ootmarsumsedijk af te sluiten. Hieruit is gekomen dat de Ootmarsumsedijk werd afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Voor de Oude Oldenzaalsestraat zijn snelheidsremmende maatregelen toegepast en is de maximum snelheid verlaagd van 50 km/u naar 30 km/u. Daarnaast is toegezegd om alsnog tot afsluiting over te gaan indien het aantal voertuigen minimaal 1000 per etmaal bedraagt of als er onveilige en ongewenste verkeerssituaties zich voordoen.

Het vervolg
Recente verkeerstellingen uit 2019 wijzen uit op circa 1150 voertuigen per etmaal over de Oude Oldenzaalsestraat. Vanwege de toenemende verkeersdruk en daarmee de geconstateerde onveilige verkeerssituatie is de gemeente Oldenzaal voornemens om de Oude Oldenzaalsestraat voor doorgaand gemotoriseerd verkeer af te sluiten. Dit zal gebeuren door middel van een fysieke barrière. Fietsers kunnen de barrière wel passeren. Waar deze barrière exact zal worden geplaatst, moet nog worden bepaald. Het gevolg van een afsluiting is dat de verkeersintensiteit op de Essenlaan zal toenemen. Uit verkeersanalyses blijkt dat zowel de Essenlaan als het verkeerslicht op het kruispunt met de provinciale weg N343 deze extra intensiteit probleemloos aankunnen. De totale omleiding bedraagt ongeveer 1000 meter, de extra reistijd is tussen de 50 en 70 seconden.

Procedure
Bewoners rondom de Oude Oldenzaalsestraat hebben deze week een brief gekregen waarin ze worden geinformeerd over het voornemen van de gemeente Oldenzaal om de Oude Oldenzaalsestraat af te sluiten. Nadat het verkeersbesluit is voorgelegd, kunnen zienswijzen worden ingediend. Afhankelijk van het verloop van deze procedure zal de Oude Oldenzaalsestraat in het tweede kwartaal van 2020 worden afgesloten.

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!