Weer tijd voor de bestrijding van de eikenprocessierups

Oldenzaal -Nu het voorjaar is aangebroken, start de periode van het bestrijden van de eikenprocessierups. Vorig jaar ging de aanpak een stuk beter dan het jaar daarvoor en de intentie is dit jaar het proces nog strakker in te richten om overlast zoveel mogelijk te voorkomen. In de eerste helft van april, afhankelijk van het weer, begint de gemeente met de bestrijding van de rupsen voordat ze brandharen krijgen. Waar mogelijk zuigt de gemeente de rupsen weer weg.

Ook dit jaar heeft de gemeente een plan van aanpak opgesteld om de eikenprocessierups te bestrijden. Met als doel overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Dit plan bestaat uit een aantal onderdelen.

Bestrijding met nematoden
Zodra de eiken uitlopen, komen de eitjes van de eikenprocessierupsen uit. De gemeente Oldenzaal bestrijdt de rupsen door ze twee keer te bespuiten met nematoden. Nematoden zijn microscopisch kleine wormpjes die van nature in onze bodem voorkomen en de eikenprocessierups kunnen verslaan. Nematoden zijn niet schadelijk voor mensen, (huis)dieren en planten. Nematoden zijn wel dodelijk voor andere rupsen en ‘softbody’-insecten. De eikenprocessierupsen zijn er al vroeg in het voorjaar, in tegenstelling tot andere rupsen. Door vroeg in het seizoen de nematoden te spuiten, worden de andere rupsen zoveel mogelijk ontzien. De bespuiting vindt plaats tussen 20:00 uur ’s avonds en 05:00 uur ’s nachts, omdat nematoden niet tegen daglicht kunnen. De bespuiting kan tijdelijk leiden tot geluidhinder.

Bestrijding met een proef met Xentari
De gemeente is nieuwsgierig naar het effect van een andere, eventueel nog effectievere, bestrijdingsmethode. Om die reden gaat de gemeente op één locatie waar de overlast vorig jaar hardnekkige was, een proef doen met Xentari. Dit middel is niet schadelijk voor mensen, maar heeft wel nadelen voor andere rupsen en larven van andere insectensoorten. Daarom zet de gemeente dit middel als test op één plek in rond april/mei, namelijk het schoolplein van basisschool de Esch/de Klimop aan de Oosterikweg.

Bestrijding door (achteraf) wegzuigen
Als er toch eikenprocessierupsen verschijnen en overlast veroorzaken in gemeentelijke eiken na de bestrijding met nematoden of op andere plekken waar de overlast erg groot is op door de gemeente aangewezen plekken, laat de gemeente de rupsen wegzuigen waar mogelijk. Dit gebeurt door speciale bestrijdingsdiensten.

Waar bestrijdt de gemeente wel en niet?
Net als vorig jaar worden de nematoden/wordt de wegzuigmethode gehanteerd op locaties waar veel mensen komen, zoals scholen, kinderdagverblijven, gezondheidscentra en enkele drukke voet- en fietsverbindingen. Omdat er op deze locaties eerder intensief bestreden is, verwacht de gemeente hier dit jaar sneller controle te hebben. In het buitengebied of op bedrijventerreinen wordt niet bestreden. Op onze website vindt u binnenkort een overzichtskaart waarop u kunt zien waar met nematoden bestreden wordt.

Meer informatie over de bestrijdingswijze?
Ook bestrijdt de gemeente de eikenprocessierups door stevig in te zetten op biodiversiteit, het maaibeleid aan te passen (gras hoog laten staan op plekken waar veel eiken bij elkaar staan), geen nieuwe eiken aan te planten en het plaatsen van waarschuwingsborden.

(bron: Gemeente Oldenzaal)
(foto: News United)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!