Woningbouw gebied 10A – Graven Es stap dichterbij

Oldenzaal – De gemeente Oldenzaal heeft het plan om medio 2022 nieuwe woningen te bouwen in gebied 10A in de Graven Es. Het gaat om het gebied in de hoek tussen de Wolbertdijk en Erve de Wel. Het bestemmingsplan wordt vanaf 24 november ter inzage gelegd. Als er geen zienswijzen komen of beroep wordt ingesteld, kan in 2022 gestart worden met de bouw van de 45 geplande woningen.

De gemeenteraad heeft in januari 2021 de nota Strategische woonprogrammering Oldenzaal 2020-2030 vastgesteld, waarin de groei van het aantal benodigde woningen in Oldenzaal onderbouwd wordt. De inzet op het aantrekken en behouden van jonge huishoudens wordt hierin onderstreept. Het college wil het mogelijk maken dat er snel meer woningen bij komen in Oldenzaal. Het bestemmingsplan waarin 45 nieuwe woningen zijn gepland, ligt nu wordt vanaf 24 november ter inzage gelegd.

45 nieuwbouwwoningen

De gemeente Oldenzaal en projectontwikkelaar BPD hebben voor het gebied een programma opgesteld bestaande uit 45 woningen. Het gaat om rijwoningen, 2 onder 1 kappers en vrijstaande woningen. Het grootste deel van de 2 onder 1 kap woningen (14 woningen) en de 15 rijwoningen worden door BPD projectmatig gebouwd. Enkele 2 onder 1 kapwoningen en de vrijstaande woningen worden via de gemeentelijke kavellijst aangeboden. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven voor een kavel via de gemeente of contact opnemen met de projectontwikkelaar BPD voor een projectmatige woning.

Omwonenden hebben meegedacht

De nieuwbouwplannen zijn voorgelegd aan de omwonenden. Zij konden reageren op het schetsontwerp en er hebben gesprekken plaatsgevonden. Op basis van deze inbreng zijn een aantal dingen in het ontwerp aangepast. Waaronder de locatie van de aaneengesloten woningen, de inrichting van de parkeergelegenheid, het opnemen van warmtepompen in het beeldkwaliteitsplan en in het bestemmingsplan en er worden tijdelijke maatregelen getroffen met betrekking tot het bouwverkeer.

Woningbouw in 2022

De planning is om het bestemmingsplan begin 2022 voor te leggen aan de gemeenteraad. Indien er geen zienswijzen komen of geen beroep wordt ingesteld, wordt medio 2022 het gebied bouwrijp gemaakt en de kaveluitgifte gestart. Vervolgens kan de bouw van de eerste woningen in de 2e helft van 2022 starten.

Meer informatie: www.oldenzaal.nl/gravenes-gebied10a

(bron: Gemeente Oldenzaal)

Tips? Mail ons! info@oogopoldenzaal.nl

Ons nieuws uit Oldenzaal rechtstreeks bij jou in Telegram? Word dan nu lid van het Telegram-kanaal van oogopoldenzaal!